Sitona discoideus Gyllenhal,  1834

Tribe: Sitonini