Prosayleus hopei Boheman,  1840

Tribe: Leptopiini