Parasalcus latissimus (Pascoe,  1875)

Tribe: Cryptorhynchini