Neochetina eichhorniae Warner,  1970

Tribe: Tanysphyrini