Microberosiris exilis Lea,  1907

NSW: Beaury SF

Tribe: Storeini s.str.