Evas argenteiventris Pascoe,  1870

Tribe: Leptopiini